Muskelbristning

Att drabbas av muskelbristning är en smärtsam upplevelse. Många idrottar har dock oturen att få uppleva detta någon gång under sin aktiva tid. Att få en muskelbristning innebär att muskelfibrer antingen har brustit eller fått en sträckning. Fenomenet uppstår på grund av att antingen har muskeln sträckts ut alldeles för långt eller dragit ihop sig alldeles för hårt. I lindriga fall så är endast några få muskelfibrer brustna eller sträckta och muskeln är fortsatt hel och stark. I svårare fall så är musklerna så ansträngda och har en så kraftig skada att muskeln inte kan fungera korrekt.

Muskelanatomi

Beståndsdelarna i en muskel är ett antal sammanlagda muskelfibrer. Varje muskelfiberbunt innehåller en samling muskelfibrer. Varje fiber består av en cylindriska celler. Dessa celler är uppbyggda av så kallade fibriller som i sin tur är uppbyggda av proteiner.

Symtom på muskelbristning

Muskelbristning | GraceWellnessNågra av symtomen på en muskelbristning är:

  • En buckla eller grop eller annan skada i muskelns kontur.
  • Missfärgning, svullnad och kanske till och med kramp i muskeln.
  • Muskelsmärta och ömhet. När du rör muskeln ökar smärtan.

 Att läka en muskelbristning

Vid muskelbristning vill den drabbade bli bra så fort som möjligt och det finns en del som kan göras. För att minska blödningen och svullnaden kan man lägga på ett tryckförband och hålla det skadade området högt. I akutskedet kan du använda kylpåseomlägg framför allt för att smärtan ska minska. Lägg aldrig kylpåsen direkt på huden för den kan då orsaka köldskador. Du bör vila så mycket som möjligt och iakttaga försiktighet.

Inflammationshämmande medicin kan användas för att ta bort irritationen som uppstår i muskeln. Det är ingen fara att röra muskeln men man ska inte belasta den. Efter en tid kan träning inledas men man måste se till att man är uppvärmd ordentligt. En muskelbristning kan ta lång tid att komma över och man får inte ha bråttom för då kan skadan komma tillbaka.

Leave a Reply